Jaarlijks strappen duizenden kinderen in Vlaanderen te voet, met de fiets, step,…. naar school. De doelstelling is enerzijds benadrukken dat duurzaam verplaatsen leuk, gezond, goed voor het milieu en laagdrempelig is. Anderzijds vraagt de Strapdag meer ruimte voor stappers en trappers in de schoolomgeving.

Ook onze leerlingen van het vijfde kwamen al trappend en stappend naar school.