Samenwerkingen

Voor een goede organisatie en een goed verloop van onze werking kan Sint-Jozefsschool rekenen op een goede samenwerking met enkele organisaties, om samen de uitdagingen van het onderwijs aan te kunnen.

Samenwerking

Schoolbestuur en Schoolgemeenschap

Onze school behoort tot de scholengemeenschap Kansrijk. Deze scholengemeenschap telt vanaf het schooljaar 2019-2020 maar liefst achttien verschillende scholen. Alle scholen van Kansrijk behoren tot éénzelfde schoolbestuur. 

VZW OZCS Keerbergen
Leuvensebaan 27
2223 Schriek
Voorzitter: Jan De Clerck
Agevaardigd bestuurder: Jan Bakelants

Samenwerking met de Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. De schoolraad adviseert en overlegt met het schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden. De schoolraad informeert en communiceert over zijn werking aan de ouders, de leerkrachten en het schoolbestuur. De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.

Samenwerking met de Ouderraad

Onze school kan beroep doen op geëngageerde ouders. Deze bundelen samen met ons de krachten in de ouderraad. De ouderraad ondersteunt onze school op talrijke manieren. Zo organiseren ze jaarlijks leuke activiteiten op de school en kunnen we op hun helpende handen rekenen bij het organiseren van het schoolfeest, uitstappen, restaurantdag, … Zie ook ouderraad. Meer info

Samenwerking

CLB

Sint-Jozefsschool Schoonderbuken werkt samen met CLB Diest – Tessenderlo.

Vrij CLB Diest – Tessenderlo
Mariëndaalstraat 35
3290 Diest
Tel: 013-31 27 29

Meer info

Samenwerking met ondersteungsnetwerken

Onze samenwerkingen met deze ondersteuningsnetwerken maakt het mogelijk voor onze school om zich mee in te zetten naar de groei van meer inclusief onderwijs. 

Op deze manier kunnen wij kinderen met een beperking een (aan)gepast leertraject aanbieden. Zo kunnen wij hen ondersteunen om samen successen te ervaren, hierbij mee te bouwen aan hun toekomst en hen sterk te maken om deel te nemen aan de maatschappij.

Samenwerking

ONWOB

Onze school werkt samen met het Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant (ONWOB).

Meer info

Samenwerking

Kids

Met Kids kunnen wij rekenen op bijkomende ondersteuning voor kinderen met een autisme spectrum, slechthorende en doven en kinderen met spraak- en taalstoornissen.

Meer info