Het schooljaar is weer goed gestart, samen met het kleurenmonster hebben we onze klas verkend: We leerden al onze hoeken kennen, maakte kennis met het keuzebord, oefenden onze afspraken van de klas,… we voelen ons al echt thuis! Tot de volgende post!Groeten,de kinderen van de 2de kleuterklas en meester Jan