Tijdens de voorleesweek hebben de leerlingen van het derde leerjaar extra veel verhalen mogen beluisteren. Ze gingen op zoek naar ’the masked readers’, we namen deel aan de voorleesweek van Ketnet en er kwamen enkele mama’s voorlezen in de klas. Ze sloten deze week af door zelf voor te lezen voor de kleuterklassen en/ of het eerste leerjaar.